Monthly Archives: October 2015

genom

Szwajcarzy spotkali się z problemem, że w okolicach portu na Renie ciągle pojawia się dziki rzepak-GMO. Po długich poszukiwaniach okazało się, że pszenica (bez GMO) z Kanady zawierała niewielkie domieszki dzikiego rzepaku. W ten sposób mimo zerowej tolerancji dla GMO do Szwajcarii dociera rocznie prawie 4 tony takiego rzepaku i ten rzepak się potrafi rozchodzić w sposób niekontrolowany.
Okazuje się, że zapotrzebowanie na Kukurydzę GMO (sławne 810) zbliża się w krajach Europy Wschodniej w ostatnim czasie stopniowo do zera.

To interesująca wiadomość: człowiek ma co najmniej 145 genów od gatunków niespokrewnionych. Można zatem domniemywać, że inne gatunki hominidów mają podobnie, a może – skoro osy i motyle itd – jest to ewolucyjna powszedniość.
Jednakowoż istotą dyskusji nt GMO nie tyle jest konstatacja, że genomy są modyfikowane, sztucznie, bądź naturalnie, ale to, jaki skutek to będzie mieć dla człowieka i przyrody.
Nic pan Wojciech o tym nie wspomina w kontekście przywołanych artykułów. One bowiem, zdaje się, nie wyjaśniają, co się dzieje z organizmami, gdy trafią do ich genomu geny obce gatunkowo.
Zdaje się, nie mamy wiedzy, ile gatunków zostało przez ten proces osłabionych, lub wyginęło, oraz jakie szersze skutki to wywarło na przebieg procesów rozwoju życia.
Gen osy trafiający do ciała motyla, w celu ułatwienia larwie osy zjedzenie tegoż od środka? Przenieśmy ten model na człowieka: zjedzony od środka, z góry na dół, lub odwrotnie, przez pasożyty, grzyby, bakterie oraz inne organizmy. Będzie dobrze?
Niechby tylko obce geny w człowieku wywoływały obniżenie płodności, przyspieszone starzenie, spadek tolerancji na określone bodźce; osłabienie wzroku (85% strumienia bodźców odbierane jest przez wzrok) – jakie będą skutki dla człowieka i dla ludzkości?
Ale może odwrotnie: powstaną terminatorzy w ludzkich ciałach, bo obcy gen wyłączy poczucie bólu, albo podniesie znacznie próg tolerancji na zabójcze promieniowanie i zarazem podniesie poziom agresji.
Może tak być? Nie ma przesłanek do twierdzenia negatywnego.
Dobrze jest wiedzieć, że implantacja genów obcogatunkowych jest częsta, może powszechna, a nie prokurowana przez człowieka oznacza, że naturalna. Jest to poważna rzecz do rozważenia. Nie jest to jednak argument uspokajający, że w związku z tym można swobodnie mieszać geny bawiąc się w GMO.