Monthly Archives: December 2015

energia

Akurat ptaki siadają na przewodach tych linii wysokiego napięcia i nic złego się im nie dzieje. Ale nie o to tu chodzi, ale o to, że Tesla dawno temu wymyślił i wdrożył bezprzewodowe przesyłanie energii elektrycznej, tyle, że okazało się ono zbyt niebezpieczne, a więc rząd USA, będący właścicielem tego wynalazku Tesli, nie wprowadził go do użycia nawet w wojsku (za duże ryzyko zranienia czy nawet zabicia własnych żołnierzy). Pomysł jest jednak z tej samej filozofii uzyskania ruchu w urządzeniu z ruchu zachodzącego w naturze – wybuch słońca. W idei hydroelektronowej jest stworzenie ułożenia, zbudowanie urządzenia, w którym będzie zachodził ruch nieistniejący w naturze bez inżyniera konstruktora. Układ nie posiadający punktu równowagi statycznej. Ma w sobie ruch albo przestaje istnieć. Jak światło.

aukowiec opisujący przenikanie promieniowania, na przykładzie elektronów, ukazujący jak elektron przemieszcza się przez wodę pozostawia elektron w wodzie kontynuując opis zagadnienia. Z rozpadu beta minus takich elektronów może być więcej. W tej idei brak przesłanki o wyjątkowości. Przypadek jednego naukowca nie jest wyjątkiem. Zapewne wielu naukowców pozostawiało ten jeden elektron. Przypadek fizyki nie jest wyjątkiem. Stąd wniosek, że w znanej opisach naukowych jest pomijane wiele do odkrycia. Filozofia albo dydaktyka metody opisu naukowego ma wady. Potrzebny byłby inżynier-Kopernik, ukazujący w urządzeniu – ja nie korzystam z ruchu natury, aby uzyskać energię, ja go stworzyłem w urządzeniu. Symetria. Test: Wszechświat powstał z niczego w wyniku fluktuacji stwarzającej Wielki Wybuch. Co jest bardziej wiarygodne? Przesłanka o fluktuacji z niczego początkująca ruch zwany Wszechświatem, czy przesłanka o potencjalnej być może ewentualnej fluktuacji wzbudzającej emisję fotonu przez cząsteczkę wody w wyniku wpływu pola magnetycznego na gęstości elektronów swobodnych w wodzie a wyniku wzrostu ruchu w zbiorniku sprawienie eksplozji? Zadziwiające by to było, że nauce łatwiej jest w opisie stworzyć ruch natury z niczego niż z czegoś? Za zagrożenie blackoutem odpowiada ten, kto ma prawo do wyłączenia dostępu do energii elektrycznej. Gdyby było inaczej, nie byłaby zachowana symetria decyzji.